TheGrue.org

STOMET Sp. z o.o. powstała w 1992 roku z połączenia zasobów narzędziowni i wydziału remontowego STOMIL SANOK S.A. Tradycje wykonawstwa form, oprzyrządowania i urządzeń do produkcji wyrobów gumowych związane są z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, w ramach którego w 1932 roku rozpoczęła działalność Polska Spółka dla Przemysłu Gumowego S.A. pod nazwą Sanok.

W ramach systematycznego rozwoju Spółka poszerzyła swoją działalność o seryjną produkcję elementów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego wykorzystywanych do produkcji elementów zawieszeń samochodów oraz uszczelnień karoserii.

W 2007 roku wraz z modernizacją posiadanego parku maszynowego rozpoczęto produkcję form wtryskowych do tworzyw sztucznych.

Obecna działalność Spółki oparta jest na trzech wewnętrznie wydzielonych jednostkach biznesowych, których przedmiotem działalności jest:

  • projektowanie i wykonawstwo form wtryskowych i oprzyrządowań specjalnych
  • projektowanie, budowa i remonty maszyn oraz urządzeń
  • produkcja części metalowych

Wszystkie realizowane w STOMET Sp z o.o. procesy funkcjonują w oparciu o efektywnie wdrożony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001 : 2009.

W swojej działalności STOMET Sp. z o.o. stawia sobie za cel uzyskanie zadowolenia Klientów w wyniku wzajemnych relacji oraz dostarczanie produktów najlepiej spełniających ich obecne i przyszłe wymagania oraz spełniających wymagania prawne. Dąży również do zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez ciągłe doskonalenia procesów, optymalizację kosztów i terminową realizację wyrobów.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • utrzymywanie kontaktów z Klientami dla uzyskania wiedzy o ich potrzebach i oczekiwaniach,
  • skoncentrowanie procesów na wartościach ważnych dla Klienta,
  • zapewnienie warunków zawodowego rozwoju oraz tworzenie zespołu składającego się z ludzi posiadających wymagane kwalifikacje,
  • integrowanie całej załogi dla realizacji celów i zespołowe rozwiązywanie problemów,
  • prowadzenie działalności firmy i wykonywanie produktów spełniających wymagania prawne (w tym wymogi ochrony środowiska)